בדיקת כהים

הכהים מאוד חשובים בדפוס ובמסכים. כאשר הם ״נסתמים״ אנחנו מאבדים פרטים. שערות כהות של דוגמנית הופכות לכתם שחור. צילום של חדר עם מלא פרטים בצללים הופך ל...כתם שחור.

בדיקת הכהים של סרגלי התקן מאפשרת לנו לבדוק את תקינות התצוגה וההדפסה.

איך בודקים:
  1. ריבוע שחור סוגר - בתוך הריבוע הכהה העליון מתחבא ריבוע נוסף. במסכים ובמסכים מכויילים אנחנו לא צריכים לראות אותו. מקסימום לראות אותו בקושי. אם רואים אותו בצורה ברורה, אנחנו לא מכויילים. אנחנו רואים יותר פרטים בכהים ממה שצריך (יותר זה לא תמיד טוב)

  2. בכהים יש מדרגות המתבהרות בתנועה למטה. ההתבהרות צריכה להיות הדרגתית. לא דרמטית!

  3. הכהים ניטראליים. בלי צבעוניות. הכהים הם כמו האפורים רק ביותר כהה. אם אתם מזהים בהם אדמת/ירקת/צהבת... לא מכוייל

  4. בהדפסה מהירה, באיכויות נמוכות, במדפסות UV - כל השחורים הופכים לגוש שחור. זה בסדר כי ההדפסות הללו לא אמורות להיות איכותיות. אנחנו צופים בהם מרחוק והחשיבות של הקונטרסט גדולה מזו של הפרטים

  5. הכהים ב RGB לא זהים לכהים ב CMYK. זה בסדר. ככה זה צריך להיות (מורכב מידי לטקסט כאן. פרטים מלאים בהדרכות התקן)


סרגלי תקן מכויילים ניתן לקבל בחינם אצל חברי הָתֶקֶן

שאלות ניתן להפנות למישל דרך הצור קשר