top of page

תקנון התקן

Anchor 2

השירותים‭ ‬שמספק‭ ‬התקן

 1. כיול‭ - ‬כיול‭ ‬ויצירת‭ ‬פרופילים‭ ‬לכל‭ ‬סוגי‭ ‬החומרים‭ ‬והמדפסות‭. ‬ללא‭ ‬הגבלה

 2. תמיכה‭ - ‬מענה‭ ‬לכל‭ ‬שאלת‭ ‬צבע‭/‬גרפיקה‭/‬ניהול‭ ‬צבע‭ ‬של‭ ‬הלקוח

 3. תמיכת‭ ‬לקוחות‭ - ‬אם‭ ‬יתבקש‭, ‬התקן‭ ‬יעזור‭ ‬ללקוח‭ ‬הדפוס‭ ‬לפתור‭ ‬בעיות‭ ‬כדי‭ ‬להגיע‭ ‬להדפסה‭ ‬איכותית

 4. הדרכות‭ - ‬הדרכת‭ ‬הצוות‭ ‬בשיעורים‭ ‬פרטיים‭ ‬בזום‭. ‬אפשר‭ ‬כל‭ ‬שבוע‭ ‬בימי‭ ‬רביעי

 5. ליווי‭ - ‬עזרה‭ ‬ברכש‭ ‬לפי‭ ‬הנדרש

 6. תחזוקה‭ - ‬התקן‭ ‬יוודא‭ ‬שהפרופילים‭ ‬מדוייקים‭ ‬ויתחזק‭ ‬אותם‭ ‬לפי‭ ‬הצורך

 7. קידום‭ - ‬הלקוח‭ ‬יקבל‭ ‬עמוד‭ ‬אישי‭ ‬באתר‭ ‬התקן‭ ‬וייעשה‭ ‬מאמץ‭ ‬מצד‭ ‬התקן‭ ‬לקדם‭ ‬את‭ ‬העמוד‭ ‬ואת‭ ‬הדפוס

 8. ללא‭ ‬הגבלה‭ - ‬אין‭ ‬הגבלה‭ ‬על‭ ‬השירותים‭ ‬של‭ ‬התקן‭ ‬מתוך‭ ‬הבנה‭ ‬שאין‭ ‬להגזים

 9. אחריות‭ - ‬הלקוח‭ ‬מאשר‭ ‬בזאת‭ ‬כי‭ ‬מישל‭ ‬סורסקי‭ / ‬התקן‭ ‬אינו‭ ‬אחראי‭ ‬לשום‭ ‬נזק‭ ‬או‭ ‬פגיעה

 

שימוש‭ ‬בלוגו‭ ‬ופרטי‭ ‬התקן

 1. לאורך‭ ‬זמן‭ ‬ההתקשרות‭ ‬יוכל‭ ‬הלקוח‭ ‬להכניס‭ ‬לאתר‭ ‬שלו‭ ‬את ‭ ‬‮״‬עמוד‭ ‬התקן‮"‬‭ ‬כפי‭ ‬שמופיע‭ ‬בקישור‭. ‬

 2. בסיום‭ ‬התקשרות‭ ‬יש‭ ‬להסיר‭ ‬את‭ ‬העמוד‭ ‬וכל‭ ‬קישור‭ ‬אחר‭ ‬לשם‭, ‬לאתר‭ ‬או‭ ‬ללוגו‭ ‬התקן‭, ‬בעברית‭ ‬או‭ ‬באנגלית

 

תנאי‭ ‬תשלום

 1. עלות‭ - ‬600₪‭ ‬הטמעה‭ ‬חד‭ ‬פעמית‭+ ‬460₪‭ ‬בתשלום‭ ‬הראשון‭ + ‬460₪‭  ‬ב‭ ‬11‭ ‬תשלומים. ‬לא‭ ‬כולל‭ ‬מע"מ

 2. גבייה‭ - ‬אוטומטי. ‬פעם‭ ‬בחודש‭ ‬מכרטיס‭ ‬האשראי‭ ‬שיסופק‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬הלקוח

 3. שירותי‭ ‬התקן‭ - ‬התקן‭ ‬יספק‭ ‬את‭ ‬השירותים‭ ‬למשך‭ ‬שנה‭ ‬החל‭ ‬ממועד‭ ‬התשלום‭ ‬הראשון

 4. חשוב‭ - ‬התשלום‭ ‬לתקן‭ ‬הוא‭ ‬6,120₪‭ ‬עבור‭ ‬עבודה‭ ‬שבוצעה‭ ‬בחודש‭ ‬הראשון‭. ‬סכום‭ ‬זה‭ ‬מחולק לתשלומים‭ ‬חודשיים‭. ‬אם‭ ‬רוצים‭ ‬להפסיק‭ ‬את‭ ‬התשלומים‭, ‬יש‭ ‬להשלים‭ ‬את‭ ‬היתרה‭ ‬שלא‭ ‬שולמה‭ ‬

 5. המשך‭ ‬התקשרות‭ - ‬אחרי‭ ‬שעברה‭ ‬שנה, ‬השירות‭ ‬והחיוב הופכים ‬לחודשי באופן אוטומטי. ‬ כדי להפסיק את החיוב והשירות, על הלקוח‭ ‬להודיע ‬על‭ ‬רצונו‭ ‬להפסקת השירות בכתב למייל  michel@hateken.co.il , ‬הגבייה‭ ‬והשירות‭ ‬ייפסקו‭ ‬באותו‭ ‬היום. לא יהיו החזרות כספים‭  ‬

 6. הפסקה‭ ‬מצד‭ ‬התקן‭ - ‬אם‭ ‬התקן‭ ‬יפסיק‭ ‬את‭ ‬השירות‭,‬ הגבייה‭ ‬תיפסק‭ ‬מיידית. ‬ לא‭ ‬יהיו‭ ‬החזרות‭ ‬כספים‭.‬

Anchor 1
bottom of page