top of page

כיולים

- איתור גוון בדפוס -

מה זה איתור גוון בדפוס של התקן ?

כשרוצים להדפיס לוגו, גרפיקה, תמונה, שלט... וצריכים להגיע בדיוק לגוון של טמבור, פנטון, דוגמה מהדפסה ישנה או אפילו לצבע של משאית (כדי לייצר מדבקה).. זה לא פשוט.

לחברי התקן של מישל יש גישה לתוכנה מיוחדת שכתב מישל. התוכנה מאפשרת (רק לחברי התקן של מישל) להדפיס בדיוק את הגוון שאתם רוצים, בכל סוגי החומרים והמדפסות

  • גוון הלוגו יהיה מדויק

  • גוון הטפט יתאים לגוון המניפה של המעצב

  • הפנטון יודפס בדיוק לפי מה שהגרפיקאי קבע

איתור גוון בדפוס לפי מה שהמעצבת ביקשה
תמונה ראשית התאמת גוון לטמבור
הדפסת טפט לפי הגוון שהמעצבת ביקשה

זה ממש קל:

  1. שולחים לדפוס שחבר בתקן של מישל ערך של מניפה או דוגמה פיזית

  2. מקבלים הדפסה עם הגוון שלכם. זה הכל

* מעצבי פנים, גרפיקאים, אדריכלים - אפשר לבקש מבית הדפוס לבחור גוונים. כמו כן אפשר לקבל מהדפוס את ערכי הצבע להדפסה של הגוון המבוקש

דוגמאות לאיתור גוון בדפוס:

אדום cmyk סטנדרטי - קישור

אדום cmyk מתקדם - קישור

אפור 70% - קישור

גוון דיגיטלי של התקן - כל בתי הדפוס החברים בתקן של מישל מדפיסים עם הגוון הדיגיטלי.  הדפסה ב cmyk דרך הגוון הדיגיטלי מספקת צבעוניות חזקה ורוויה הרבה יותר מהדפסה רגילה.

איתור גוון בדפוס.jpg
bottom of page