top of page

כיולים

- סרגלי התקן -

סרגלי התקן יכולים לעזור לכם:

אם אתם צלמים, מעצבים, גרפיקאים, דפסים או שפשוט חשוב להם לדעת אם הצבעוניות שאתם רואים נכונה ומכויילת, אז sargeley hateken יכולים לעזור לכם:

בדיקת כיול למסך סלולר / מסך מחשב / מדפסת
הצג את סרגלי התקן על המסך או שלח להדפסה והשווה מול סרגלי התקן המקוריים. אם דומה, אתם מכויילים. אם לא דומה, אתם לא מכויילים. 

בדיקת כיול לבית דפוס
בקש מבית הדפוס להדפיס את סרגלי התקן והשווה אותם למסך או לסרגלים המקוריים. ככה תדע אם בית הדפוס שלך מכוייל 

גם אין לכם סרגלי התקן מקוריים זה בסדר. הורידו את הקבצים בקישורים שלמטה 
ובדקו את המסך/מדפסת/בית דפוס.  ואם יש שאלות, אפשר להתקשר לתמיכה. זה בחינם.


תמיכה - התמיכה בסרגלי התקן היא בחינם ונועדה לקדם את הקהילה. אתם מוזמנים להתקשר למישל בנוגע לכל בעיית צבע וכיול 052-359-7292

תמונה ראשית עם סרגלי התקן בודקים כל סוג של דפוס .jpg
bottom of page