top of page

כיולים

- כיול דפוס -

כיול דפוס - אופסט (שטוח ורוטציה), שילוט, סובלימציה, פוטו-כימי ועוד

בדפוס, על כל סוגיו השונים, משתמשים במערכות רבות כדי להגיע לתוצאה איכותית (כיול לוחות, בניית עקומות פיצוי, התאמה לסוגי נייר, התאמה להחלפת ספק דיו, כיול מדפסת הגהות מול סוגי מכונות שונים, התאמה צבעונית בן סוגי וטכנולוגיות הדפסה שונות...).

הכיולים של הָתֶקֶן מאפשרים לשלב בין כל המערכות ומכונות הדפוס בצורה פשוטה ולהגיע לתוצאה תקנית כמו שהלקוח מצפה ורואה במסך המחשב שלו.

תמונה ראשית כיול דפוס.jpg

כיולים בחינם לחברי התקן

אם יש לכם דפוס עם אחד או יותר מהמדפסות הבאות:

 • דיגיטלי (זירוקס, אנדיגו, ריקו)

 • אופסט (שטוח ורוטציה)

 • שילוט (כל החברות. כולל מדפסות סיניות)

 • עיתונות (heat@cold press)

 • פלקסו

 • פוטו (הזרקה,מינילאבים ולמבדות)

כדאי לכם להיות חברי התקן ולקבל כיולים, קידום באינטרנט, הדרכות מקצועיות, תמיכה, חילוץ, יעוץ ועד הרבה הרבה דברים טובים...

Signboard Printer

הכיול לדפוס כולל:

 • כיול כל המסכים בדפוס

 • כיול מדפסות הגהה

 • כיול ctp דרך עקומות פיצוי בטכנולוגיית G7 (עדיפות לגווני האפור)

 • בניית פרופילים לכל סוגי הנייר ולכל סוגי המדפסות (ללא הגבלה)

 • הטמעה - הדרכה מסודרת של כל העובדים בפרוצדורות השימוש בכיולים

 • ליווי - במשך שלושה חודשים מסיום העבודה

 • סיכומים כתובים - כדי לחסוך בטעויות ובטלפונים

 • הנחה לקורס סגירות לדפוס.

Printing Service

מעוניינים בכיול דפוס?

פרטים טכניים

 • השירות כולל: כיול כל המסכים, כיול כל המדפסות, כיול מצלמות וסורקים, התאמת תזרים העבודה לכיולים, התאמת צבע בן כל המכשירים, הוראות כתובות (כולל צילומי מסך), הדרכה מסודרת לכל הסטודיו

 • סרגלי התקן - במתנה

 • אחריות - שלושה חודשים מעת הכיול

bottom of page