slider1.jpg

כיולים · הדרכות · תקינה

לוגו לבן.png

דפוס איכותי מחזיק בתו הָתֶקֶן

hateken logo.png

בתי הדפוס עם תעודת הָתֶקֶן:

מפיקים עבודות דפוס ברמה הגבוהה ביותר

מכוילים לאורך כל השנה

עובדים לפי התקנים המובילים בעולם

עוברים הדרכות מקצועיות

נהנים מתמיכה שוטפת של מומחי דפוס

השירותים שלנו
- בתי דפוס, סטודיו ולקוחות פרטיים -