top of page

ישראל היום - מערכת

קצת עלינו

מערכת ישראל היום עובדת עם הָתֶקֶן - תזרימי העבודה, סגירת קבצים לדפוס, פרוצדורת בדיקת מודעות... הוטמעו ונתמכים על ידי הָתֶקֶן. אתם מוזמנים לעיין בהוראות הסגירה לעיתון המופיעות באתר.
https://www.hateken.co.il/israel-hayom

פרטי התקשרות

רחוב השלושה 2, תל אביב

כתובת:

טלפון:

מייל:

WAZE

קישור וויז:

אתר:

המחלקות שלנו

שעות פעילות

bottom of page